Důležité informace k soustředění v Žamberku 2021

Dobrý den všem.

Prostřednictvím tohoto příspěvku se Vám pokusím přehledně sepsat seznam všech dokumentů, které si hráč nebo hráčka musí s sebou přivézt na soustředění v Žamberku. Při nástupu na tábor je nutné odevzdat úplnou dokumentaci k přihlášenému dítěti.

1) Lékařský posudek - stáhnout

2) Prohlášení o bezinfekčnosti - stáhnout

3) Čestné prohlášení + testování COVID - stáhnout


1) Lékařský posudek - stáhnout

Toto potvrzení je platné vždy 2 roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Posudek si prosím stáhněte a vytiskněte. Následovně jej NECHTE POTVRDIT u praktického lékaře dítěte. Toto potvrzení je potřeba na organizované dětské pobyty, zejména tábory, školy v přírodě, lyžařské kurzy. Je tedy možné, že už ho budete mít potvrzené z jiné akce, které se vaše dítě účastnilo. Toto potvrzení lze použít opakovaně, pouze je nutné pohlídat jeho platnost a aktuálnost informací.

2) Prohlášení o bezinfekčnosti - stáhnout

Dokument si prosím stáhněte, vytiskněte a vyplňte příslušná pole. Důležité je, aby na potvrzení bylo datum odjezdu na soustředění.

3) Čestné prohlášení + testování COVID - stáhnout

Opatření proti šíření nemoci COVID-19 se někdy velice rychle mění. V příloze tohoto bodu naleznete čestné prohlášení, ve kterém je třeba potvrdit, že vaše dítě podstoupilo PCR test s negativním výsledkem. Vyberete-li jinou variantu, PCR test není nutné podstupovat.

Dle aktuálně platných opatření je nejlepší variantou nechat dítě před soustředěním otestovat právě PCR testem. Protože naše soustředění trvá 10 dní, je nejvhodnější variantou PCR test, protože tento typ testu je platný po celou dobu trvání našeho soustředění.

Bezplatný preventivní PCR test je pro všechny osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice a každý ho může podstoupit dvakrát v kalendářním měsíci. Výsledek Vám přijde v podobě SMS zprávy a také máte nárok na certifikát, který je možno bezplatně stáhnout. Tento certifikát je třeba mít k dispozici v případě kontroly.

Testování nesmí být starší více než 7 dní před odjezdem na soustředění. Doporučujeme si testování s předstihem objednat a naplánovat, protože v období letních prázdnin mohou být laboratoře vytížené.

Pro více informací kontaktujte prosím pana Valentu (+420 604 888 818).

Děkujeme za spolupráci.