Nová sportovní třída pro školní rok 2021/2022

Ve spolupráci s naší partnerskou školou ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p.o. pořádáme nábor děvčat i chlapců do nové sportovní třídy. Přihlášky se týkají žáků, kteří v příštím školním roce nastoupí do 6. ročníku.

Žáci ve sportovních třídách, které jsou na naší škole zaměřeny na volejbal, mají posílenu hodinovou dotaci tělesné výchovy. Celý tréninkový plán v jednom týdnu vypadá takto:

➜ 2 h tělesné výchovy + 2 h volejbalu

➜ 2 volejbalové tréninky (2h) pod vedením našich trenérů

➜ 1 h regenerace na bazéně


Výuka druhého cizího jazyka je zahájena stejně jako u ostatních tříd od 7. ročníku (2 hodiny týdně).

Sportovní třídu mohou navštěvovat i žáci s jiným sportovním zaměřením a při souběhu aktivit má přednost jejich hlavní sport.

Pro více informací kontaktujte prosím paní Kvitovou (+420 603 710 679.)

Další informace naleznete i na stránkách školy zde.